مطالب با برچسب 7 تیر سالروز شهادت دکتر بهشتی و یارانش

28th, ژوئن 2022 | بدون نظر »
هم حسینی، هم بهشتی محله لومبان اصفهان، زادگاه فرزندی شد که هم (حسین) بود و هم (بهشتی). سید محمد، چهار بهار، از عمرش گذشته بود که به...

27th, ژوئن 2020 | بدون نظر »
هفتم تیر نشانه‌ اقتدار و استحکام حادثه‌ هفتم تیر همچنین نشانه‌ ی اقتدار و استحکام هم است؛ چون اگر کسی شهید بهشتی را می شناخت و قوّت...