مطالب با برچسب 14 خرداد رحلت امام خمینی

4th, ژوئن 2021 | بدون نظر »
رحلت امام خمینی (ره)، وصال یار، فراق یاران امام خمینی هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را که مـی بایــست ابـلاغ کنـد ، گفته بـود و در عمـل...