مطالب با برچسب وصیت‌نامه شهید محمد تقي جاموسی پايدار

وصیت‌نامه شهید محمد تقی جاموسی پایدار

1st, اکتبر 2021 | بدون نظر »
احکام خدا را سبک نشماريد و به آنها عمل نمائيد.