مطالب با برچسب روز ملی 4 خرداد روز دزفول

25th, مه 2023 | بدون نظر »
۴ خرداد روز ملی مقاومت و پایداری، روز دزفول مردم قهرمان دزفول برای حمایت از رهبری نظام و حفظ دستاوردهای انقلاب خود متحمل خسارات...

بخشهایی از بیمارستان تأمین اجتماعی شهرستان دزفول افتتاح و مؤسسه حمایت از کودکان با ناهنجاریهای مادرزادی در شهرستان راه اندازی شد.

20th, مه 2023 | بدون نظر »
امام جمعه دزفول: خدمت رسانی به مردم با امور دنیوی قابل سنجش نیست.