مطالب با برچسب دکتر امیرصادق ایران باستان رییس بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول

امام جمعه دزفول: از قوه به فعلیت رسیدن تمام ظرفیت بیمارستان بسیار اهمیت دارد تا با تمام ظرفیت در خدمت مردم باشد.

15th, نوامبر 2022 | بدون نظر »
مردم دزفول شایسته خدمت هستند و ما وظیفه داریم در حد توان به مردم خدمت کنیم.