مطالب با برچسب اعمال شب و روز عرفه

اعمال شب و روز عرفه

8th, جولای 2022 | بدون نظر »
شب نهم از شب های متبرک و شب مناجات با قاضی الحاجات است

اعمال شب و روز عرفه

20th, جولای 2021 | بدون نظر »
شب نهم از شب‎های متبرك و شب مناجات با قاضى الحاجات است.

اعمال شب و روز عرفه

29th, جولای 2020 | بدون نظر »
شب نهم از شب های متبرک و شب مناجات با قاضی الحاجات است.

اعمال شب و روز عرفه

10th, آگوست 2019 | بدون نظر »
شب نهم از شب های متبرک و شب مناجات با قاضی الحاجات است.

اعمال شب و روز عرفه

20th, آگوست 2018 | بدون نظر »
روز عرفه روز بخشیده شدن گناهان است.

اعمال شب و روز عرفه

30th, آگوست 2017 | بدون نظر »
عرفه روزي است كه حق تعالي بندگان خويش را به عبادت و طاعت خود فرا خوانده

اعمال شب و روز عرفه

10th, سپتامبر 2016 | بدون نظر »
شب نهم ذیحجه از شب‎های متبرک و شب مناجات با قاضى الحاجات است