14th، سپتامبر 2022
نويسنده: user1daftar

www.MajdeDez.com
در دیدار سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دزفول

امام جمعه دزفول: کتابداری نباید درچارچوب قانون کتابخانه توقف داشته باشد، لازمه ترویج فرهنگ کتابخوانی خلاقیت و ابتکاراست.

مجموعه هر کتابخانه یک کتاب مفید را به خانواده‌ها معرفی و زمینه تشویق آنها را به فرهنگ مطالعه فراهم کنند.

زمان انتشار: 14th, سپتامبر 2022 ساعت 12:14 ب.ظ | کد خبر: 92919

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” حجهالاسلام و المسلمین قاضی در دیدار مهدی آبیارزاده سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دزفول با تاکید بر استفاده و ترویج نام های متناسب با فرهنگ و موقعیت حماسی  جغرافیایی،و کشاورزی شهرستان دزفول به کتابخانه ها پیشنهاد داد و گفت: شما مروّجین کتابخوانی باید درادبیات دزفول نام ترنج را بعنوان پیشینه تاریخی دزفول مطرح کنید.

بابکارگیری نام های سرداران،شهرمقاوم، شهر رود همیشه خروشان دز و شهرترنج،دزفول را به ایران بهتر معرفی کنید

امام‌جمعه دزفول ادامه داد:به همه مسئولان پیشنهاد می‌دهم که درسربرگ نامه‌های اداری ازشهرستان دزفول با نام های سرداران،شهرمقاوم، شهر رود همیشه خروشان دز و شهرترنج یاد کنندتا از این طریق شهرستان دزفول بهتر به مردم عزیزکشورمان معرفی شود.

 بعضی کتابخانه را حاشیه خدمات شهری و با نگاه مادی می بینند حال اینکه کتاب غذای روح است

حجه‌الاسلام والمسلمین قاضی از بی توجهی بعضی از مردم به فرهنگ کتابخوانی اظهار تأسف کرد و افزود: بعضاً کسانی هستند که کتابخانه را بعنوان حاشیه خدمات شهری وصرفاً نگاه مادی به آن می‌کنند و حال اینکه کتاب غذای روح است.

فقط یک کارشناس خبره می‌تواند کتاب سالم را از ناسالم تشخیص دهد

امام جمعه دزفول بعضی ازکتابها را زمینه‌ساز یک انحراف و تحریف دانست و خاطرنشان کرد: بدن سالم، روح سالم رامی‌طلبد و روح سالم ازمطالعه مناسب تغذیه می‌شود و فقط یک کارشناس خبره می‌تواند کتاب سالم را از ناسالم تشخیص دهد.

امورکتابداری نباید درچارچوب قانون کتابخانه توقف داشته باشد و ترویج کتابخوانی لازمه‌اش خلاقیت و ابتکاراست

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول ارتقاء ظرفیت ها و ترویج کتاب داری را  مهم برشمرد و تأکید کرد: امورکتابداری نباید درچارچوب قانون کتابخانه توقف داشته باشد و ترویج  فرهنگ کتابخوانی لازمه‌اش خلاقیت و ابتکاراست.

وی افزود: درزمینه پژوهش و تحقیق برای اعضای کتابخانه ها از دوره‌های تغذیه فکری و علمی استفاده کنید.

کیفیت مطالعه مهمتراز کمیّت آن است و باید اعضای کتابخانه آن را در اولویت قراردهند

امام جمعه دزفول به شناسایی استعدادها و ظرفیتهای افراد اهل مطالعه اشاره و تصریح کرد: با توجه به نوع مطالعه مراجعه کننده می‌توان، افراد را بعنوان نیروهای فعال فرهنگی شناسایی کرد چراکه کیفیت مطالعه مهمتراز کمیّت آن است و باید اعضای کتابخانه آن را در اولویت قراردهند.

مجموعه هر کتابخانه یک کتاب مفید را به خانواده‌ها معرفی و زمینه تشویق آنها را به فرهنگ مطالعه فراهم کنند

حجهالاسلام والمسلمین قاضی تأکید کرد: سیرمطالعاتی باید هدفمند و نظام‌مند باشد و این فرهنگ برای افراد مطالعه کننده ضروری است و مجموعه کاری هر کتابخانه از طریق نشستها ، همایشها و جشنواره‌ها، یک کتاب مفید را به  خانواده‌ها معرفی و زمینه تشویق آنها را به فرهنگ مطالعه فراهم کنند.