8th، اکتبر 2012
نويسنده: user1daftar

www.MajdeDez.com

دوره ی مدیریت فرهنگی، به همت واحد فرهنگی نهاد امامت جمعه دزفول در امور روستا برگزار شد

مشاور فرهنگی امام جمعه دزفول با اشاره پویا بودن فرهنگ اصیل گفت : ما باید فرهنگ را یک موجود زنده بدانیم که اثرگذار ، اثرپذیر ، متغیر و پویاست ؛ و دارای ورودی ، پردازش و خروجیست ؛ لذا تقویت و تلاشهای روزانه ، همه جانبه ، فراگیر ، مادی و معنوی همه ی دلسوزان و بویژه علماء متدین و دست اندر کاران عرصه ی فرهنگی کشور را می طلبد .

زمان انتشار: 8th, اکتبر 2012 ساعت 3:10 ب.ظ | کد خبر: 22953

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ” مجد دز” آقای حسین صالحی ، مشاور فرهنگی امام جمعه دزفول در امور روستا از برگزاری “دوره ی مدیریت فرهنگی” با حضور تعدادی از فعالان فرهنگی روستاهای حومه دزفول با مدیریت این واحد روستایی نهاد امامت جمعه دزفول و همکاری مجتمع فنی تهران _ دفتر دزفول با رویکرد آموزش و ایجاد ارتباط بین مسئولین و فعالان در عرصه ی فرهنگی روستا جهت رسیدن به مدیریتی واحد و علمی خبر داد .

آقای صالحی با سخنانی پیرامون اهداف برگزاری این دوره و چالش های عمده فرهنگی بیان داشت :

به نظر بنده فرهنگ ما دو چالش اصلی در کشور دارد ،اول عدم وجود نظام مدیریت جامع فرهنگی  و عدم استخراج و تدوین مدل های عملیاتی و  اجرایی دینی است

وی افزود : البته تا کنون از ابعاد مختلفی به موضوع فرهنگ پرداخته شده که بسیار با ارزش و در خور ستایش است ؛ ولی عمدتاً در مقولات فکری و نظری و تئوریک بوده ؛ و گرچه این موضوع امری ضروریست و تا به ریشه ها و مبانی پرداخته نشود نمی توان روبناها و مدل ها را بنیان نهاد ؛ ولی متاسفانه بعضی ها در همین حد باقی مانده اند و وارد سطوح عملیاتی ، کاربردی و تکنیکی نشده و واقعاً سرمایه گذاری نکرده اند .

صالحی ادامه داد : این دلسوزی و دغدغه ی نیروهای متدین ، جوان ، با شور و انگیزه است که به صورت پراکنده و خودجوش در مساجد شهر و روستاها ، بعضاً بدون امکانات اولیه ی فرهنگی _دینی  فعالیت دارند ؛ در عوض دشمنان ما با ارائه ی سبک های زندگی امریکایی و غربی و غیر دینی ، دقیقاً راه و روش زندگی را با دادن الگو های رفتاری و پوشش ، روش زندگی را با فرهنگ خودشان ترویج می کنند .

مشاور فرهنگی امام جمعه دزفول در امور روستا با اشاره پویا بودن فرهنگ اصیل گفت : ما باید فرهنگ را یک موجود زنده بدانیم که اثرگذار ، اثرپذیر ، متغیر و پویاست ؛ و دارای ورودی ، پردازش و خروجیست ؛ لذا تقویت و تلاشهای روزانه ، همه جانبه ، فراگیر ، مادی و معنوی همه ی دلسوزان و بویژه علماء متدین و دست اندر کاران عرصه ی فرهنگی کشور را می طلبد .

ایشان هدف برگزاری دوره را آموزش روشهای نو و جدید ، آشنایی با ترفند های دشمن و هم اندیشی فعالان و مرتبطین روستایی برشمرده و افزود : به کلیه ی شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت سپری کرده اند  “مدرک بین المللی مدیریت فر هنگی “اعطا گردیده است .