17th، ژوئن 2012
نويسنده: user1daftar

www.MajdeDez.com
زمان انتشار: 17th, ژوئن 2012 ساعت 7:08 ق.ظ | کد خبر: 17765

 دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور دستور العمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات را تشریح کرد.

به گزارش “مجدد ز “، شورای فرهنگ عمومی کشور در در نیمه اردیبهشت ماه در راستای ایجاد ساز و کار مناسب تبلیغی و فرهنگی در جهت شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات را صادر کرده که مشروح آن برای اطلاع کلیه شهروندان محترم وبه شرح زیر است:

ماده ۱٫ تبلیغات کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد ممنوع است.
ماده ۲٫ تبلیغات کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد ممنوع است.
ماده ۳٫ تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی باید با نام ایرانی و مطابق بر قانون ” ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه” و آیین نامه اجرایی آن باشد.
ماده ۴٫ تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارند، با رعایت استفاده حداکثر ۲۰ درصد کل ظرفیت تبلیغات محیطی و صرفا با خط فارسی مجاز است.
تبصره ۱٫ تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارند در بزرگراه ها، تابلوهای بزرگ شهری، پل های عابر پیاده، تابلوهای الکترونیکی، فرودگاه ها، پایانه های مسافربری، ایستگاه های اتوبوس و قطار شهری و بین شهری، ورزشگاه ها، نمایشگاه ها، بوستان ها، مجتمع های فرهنگی و هنری، فرهنگسراها، کتابخانه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مبادی ورودی شهرها، میادین بزرگ و نقاط پر تردد ممنوع است.
تبصره ۲٫ حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت فوق الذکر باید در هر یک از محیط های تبلیغی مراعات شود.
ماده ۵٫ هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت ها، کالا و خدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی، توزیعی، فروشگاه ها و مراکز خرید ممنوع است.
تبصره ۳٫ تابلوهای واحدهای صنفی باید صرفا شناسه کاربری واحد صنفی مربوطه و معرفی آن اختصاص داده شود و در صورت اخذ نمایندگی از کالا و خدمات خارجی، صرفا مجاز به استفاده از ۱۰ درصد ظرفیت تابلوها است.
ماده ۶٫ تبلیغ کالا و خدمات خارجی و یا محصول مشترک، نباید کالا و خدمات داخلی را بی ارزش یا کم ارزش نشان داده و یا به هر نحو تضعیف نماید.
ماده ۷٫ در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای هر یک از موارد و تبصره های این مصوبه ابهام داشته باشد، نظر کارگروه تبلیغات محیطی شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای عمل خواهد بود.
ماده ۸٫ وزارت فراهنگ و ارشاد اسلامی موظف است گزارش فصلی از اجرای این مصوبه را به شورای عالی فرهنگ عمومی ارائه کند.
ماده ۹٫ این دستورالعمل در یک مقدمه، ۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه ۵۷۱ مورخ ۱۲/۲/۹۱ شورای عالی فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است.