مطالب با موضوع: نشریه

خبرنامه شماره ۱۶۵ مجد دز در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

14th, مه 2022 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و شصت و پنجمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ تدوین و چاپ، و در اختیار...

یکصد و شصت و چهارمین شماره خبرنامه مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

23rd, آوریل 2022 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و شصت و چهارمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با لیالی قدر...

یکصد و شصت و سومین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ در مراسم نمازجمعه دزفول بین نمازگزاران توزیع شد.

2nd, آوریل 2022 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و شصت و سومین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ و روز جمهوری اسلامی چاپ و...

یکصد و شصت و دومین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۰ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

19th, مارس 2022 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و شصت و دومین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۰ مصادف با نیمه شعبان...

خبرنامه شماره ۱۶۱ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

26th, فوریه 2022 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و شصت و یکمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۰ چاپ و بین نمازگزاران...

یکصد و شصتمین خبرنامه مجد دز به زیور طبع آراسته شد و بین راهپیمایان و نمازگاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

12th, فوریه 2022 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و شصتمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ به زیور طبع آراسته شد و بین راهپیمایان...

خبرنامه شماره ۱۵۹ مجد دز در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۰ به زیور طبع آراسته شد.

15th, ژانویه 2022 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” خبرنامه شماره ۱۵۹ مجد دز در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۰ به زیور طبع آراسته شد. در این شماره از خبرنامه...

یکصد و پنجاه و هشتمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۰ به چاپ رسید.

25th, دسامبر 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و پنجاه و هشتمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۰ به چاپ رسید. در این شماره خبرنامه...

یکصد و پنجاه و هفتمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۰ چاپ شد.

11th, دسامبر 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و پنجاه و هفتمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۰ چاپ شد. در این شماره...

یکصد و پنجاه و ششمین خبرنامه مجد دز به زیور طبع آراسته شد.

27th, نوامبر 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و پنجاه و ششمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۰ به زیور طبع آراسته شد. در این شماره...