مطالب با موضوع: نشریه

یکصد و پنجاه و دومین خبرنامه مجد دز تنظیم شد.

28th, آگوست 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و پنجاه و دومین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ تنظیم و جهت اطلاع مخاطبان و...

خبرنامه شماره ۱۵۱ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

7th, آگوست 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و پنجاه و  یکمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ چاپ و در بین نمازگزاران...

خبرنامه شماره ۱۵۰ مجد دز در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ تدوین و چاپ شد.

17th, جولای 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و پنجاهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ تدوین و چاپ شد و جهت استفاده...

یکصد و چهل و نهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۰ تدوین و چاپ شد.

26th, ژوئن 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهل و نهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۰ تدوین و چاپ شد. در این شماره...

یکصد و چهل و هشتمین خبرنامه مجد دز تدوین و چاپ شد.

5th, ژوئن 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهل و هشتمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ تدوین و چاپ، و جهت اطلاع...

خبرنامه شماره ۱۴۷ مجد دز تدوین و چاپ شده و جهت اطلاع علاقه مندان در فضای مجازی قرار گرفت.

22nd, مه 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” خبرنامه شماره ۱۴۷ مجد دز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تدوین و به چاپ رسید و بدلیل برگزار نشدن...

یکصد و چهل و ششمین خبرنامه مجد دز چاپ و جهت اطلاع علاقه مندان در فضای مجازی قرار گرفت.

8th, مه 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهل و ششمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ پس از تدوین، چاپ و جهت اطلاع...

خبرنامه شماره ۱۴۵ مجد دز چاپ و جهت اطلاع مخاطبان در فضای مجازی قرار گرفت.

17th, آوریل 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهل و پنجمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ تنظیم و چاپ شد و بدلیل...

یکصد و چهل و چهارمین شماره خبرنامه مجد دز تنظیم و چاپ شد.

3rd, آوریل 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهل و چهارمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ تنظیم و چاپ شد و بدلیل...

خبرنامه شماره ۱۴۳ مجد دز در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹ چاپ و در فضای مجازی قرار داده شد.

20th, فوریه 2021 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهل و سومین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹ چاپ و بدلیل برگزار نشدن نمازجمعه...