مطالب با موضوع: مصوبات

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در تاریخ ۲۸فروردین ۹۲

26th, آوریل 2013 | بدون نظر »

مصوبات شورای فرهنگ عمومی دزفول ۱۹اسفند ۹۱

12th, مارس 2013 | بدون نظر »

مصوبات شورای فرهنگ عمومی۸آذر۹۱

5th, دسامبر 2012 | بدون نظر »

مصوبات ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ جلسه شورای فرهنگ عمومی دزفول

17th, جولای 2012 | بدون نظر »

بخشی از دستور العمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات منتشر شده توسط شورای فرهنگ عمومی کشور

17th, ژوئن 2012 | بدون نظر »
 دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور دستور العمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات را تشریح کرد. به گزارش “مجدد ز “، شورای فرهنگ عمومی کشور در...

فرم خلاصه صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول ۲۷/۱۱/۸۹

4th, فوریه 2011 | يک نظر »
فرم خلاصه صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول شماره جلسه :     ۳۱...

صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول ۸۹/۹/۲۷

18th, دسامبر 2010 | بدون نظر »
فرم خلاصه صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول شماره جلسه :       ۳۰...

مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول مورخ ۸/۹/۸۹ در محل دادگستری دزفول به ریاست رئیس دادگستری

5th, دسامبر 2010 | بدون نظر »
فرم خلاصه صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول شماره جلسه :  ...

صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول۸۹/۹/۷

4th, دسامبر 2010 | بدون نظر »
فرم خلاصه صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول شماره جلسه :  ۱۴/۲۹                                                                      ...

صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول۸۹/۶/۳۱

22nd, سپتامبر 2010 | بدون نظر »
فرم خلاصه صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول شماره جلسه :     ۲۶...