مطالب با موضوع: ستاد نماز جمعه

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه موقت دزفول اقامه می‌شود.

23rd, ژانویه 2020 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین عبادی سیاسی نمازجمعه دزفول این هفته به امامت...

در جلسه ستاد نمازجمعه دزفول در خصوص انجام امور فرهنگی تصمیماتی گرفته شد.

11th, ژانویه 2020 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول با امام جمعه دزفول در نهاد امامت جمعه این شهرستان دیدار...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

19th, دسامبر 2019 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین عبادی سیاسی و دشمن شکن نماز جمعه این هفته...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه موقت دزفول اقامه خواهد شد.

5th, دسامبر 2019 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته دزفول در...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

28th, نوامبر 2019 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین عبادی سیاسی و دشمن شکن نمازجمعه دزفول این هفته...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

21st, نوامبر 2019 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن جمعه این هفته دزفول به...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه موقت دزفول اقامه می‌شود.

7th, نوامبر 2019 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

31st, اکتبر 2019 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول نماز عبادی سیاسی و وحدت آفرین جمعه این هفته دزفول...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

26th, سپتامبر 2019 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه عبادی سیاسی و وحدت بخش نمازجمعه دزفول...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه موقت اقامه می‌شود.

19th, سپتامبر 2019 | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع  رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نماز جمعه دزفول، آیین وحدت بخش و دشمن شکن نمازجمعه این هفته دزفول...