مطالب با برچسب مسئولین جامعه ی اسلامی

دکتر بهجت پور:آرامش جامعه در گِروِ تنظیم اوضاع سیاسی و روابط اقتصادی توسط مسئولین اجرایی کشوراست .

۲۸م, فروردین ۱۳۹۲ | يک نظر »
در رفتار با دشمنان باید تدبیر های لازم اتخاذ شود زیرا کسانی که به روی دشمن لبخند زده و به او اعتماد می کنند فریب خورده اند .دشمن شناسی...