مطالب با برچسب فرازی از وصیت‌نامه شهید در خصوص توصیه به شرکت در نمازجمعه

فرازی از وصیت‌نامه شهید نادر نظر زاده زارع

۳۱م, اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر »
وصیت می‌کنم به عبادت خدا و انجام فرائض دینی از قبیل نماز جمعه.

فرازی از وصیت‌نامه شهید مسعود آریان پور

۲۴م, اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر »
در دعای کمیل و توسل و نماز جمعه شرکت فعالانه داشته باشید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید سیدعلی محمدعلی رحیمی

۱۷م, اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر »
از شما می‌خواهم که همیشه در نمازجمعه شرکت کنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید حمید رضا پویا

۱۰م, اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر »
در نماز دشمن شکن جمعه شرکت کنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید عبدالعلی غلام منگری

۳م, اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر »
دعای کمیل و نماز جمعه را فراموش نکنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید سیدحسن موسوی

۲۷م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
دشمن از صفهای به هم فشرده شما در نماز جمعه به لرزه می‌افتد.

فرازی از وصیت‌نامه شهید امیر هوشمند فر

۲۰م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به نمازهای جماعت، نمازهای جمعه و دعای کمیل و توسل بروید و برای امام دعا کنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید غلامحسین درکتانیان

۱۳م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
در نماز جمعه و نمازهای جماعت شرکت جوئید و نماز شب به پا دارید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید علی عباس تختایی

۶م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
نماز جمعه و دعای کمیل را فراموش نکنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید سلطانعلی سلیمانی نژاد

۲۸م, اسفند ۱۳۹۷ | بدون نظر »
در نماز جمعه شرکت فعال داشته باشید.