مطالب با برچسب فرازی از وصیت‌نامه شهید در خصوص توصیه به شرکت در نمازجمعه

فرازی از وصیت‌نامه شهید محمد علی ژولاپور

۸م, مرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
یکی از راههای مبارزه با گناهان،رفتن به نماز جمعه است.

فرازی از وصیت‌نامه شهید غلامرضا زمانیان

۱م, مرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
نماز جمعه و دعای کمیل را حتماَ فراموش نکنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید محمد عباس گلچین زاده

۲۵م, تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
هیچ وقت نماز جمعه و دعای کمیل را فراموش نکنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید رحیم کشتزار

۱۸م, تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
همیشه در جلسات مذهبی مثل نماز جمعه شرکت کنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید کریم بیدمال

۱۱م, تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به امت حزب الله می‌گویم که نماز جمعه و دعای کمیل را ترک نکنند.

فرازی از وصیت‌نامه شهید عبدالحسین دهقان زاده

۴م, تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
همیشه نماز جمعه و دعای کمیل را به پا دارید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید اسماعیل برمکی

۲۸م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
نمازهای جماعت و نماز جمعه‌ها و راهپیمائی‌ها نگهداری کنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید محمد برنا

۲۱م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
در نماز جمعه‌ها و دعاها شرکت کنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید حمید رضا روغنی

۱۴م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
رفتن به نماز جمعه و دعای کمیل و دعای توسل را فراموش نکنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید علیرضا ساکی

۷م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
من از شما می‌خواهم که دعای کمیل و نماز جمعه را فراموش نکنید.