مطالب با برچسب سوره ی علق

طاغی در محضر خداست

۱۱م, مرداد ۱۳۹۲ | بدون نظر »
نیاز دائمی مخلوقات به آفریدگار ، شبیه تصویرهای ذهنی ماست . هر یک از ما م توانیم موجود زنده ای را تصور کنیم ، آن را حرکت دهیم ، بنشانیم...

سوره ی علق

۵م, تیر ۱۳۹۲ | يک نظر »
این سوره را به اعتبار کلمه ی علق در آیه ی دوم آن ، به این نام خوانده اند . سوره ی مبارکه ی علق به اتفاق دانشمندان علوم قرآن و تفسیر در...