مطالب با برچسب رئیس ستاد زکات ا ستان خوزستان

گزارشی از عملکرد ستاد زکات استان خوزستان در ۹ ماهه نخست امسال ارائه شد.

۱۶م, دی ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” رئیس ستاد زکات استان به همراه مسئولین ستاد زکات و کمیته امداد امام خمینی دزفول با  امام...