مطالب با برچسب خبرنامه مجد دز

یکصد و هفدهمین شماره خبرنامه مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۲۳م, آذر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و هفدهمین شماره خبرنامه مجد دز چاپ و در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۸ بین نمازگزاران نمازجمعه...

خبرنامه شماره ۱۱۶ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۹م, آذر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و شانزدهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۹۸ چاپ و بین نمازگزاران...

خبرنامه شماره ۱۱۵ مجد دز چاپ و توزیع شد.

۲۵م, آبان ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و پانزدهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ مصادف با ۱۷ ربیع الاول...

خبرنامه شماره ۱۱۴ مجد دز چاپ و توزیع شد.

۱۱م, آبان ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهاردهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۸ و در اولین جمعه ماه ربیع الاول...

خبرنامه شماره ۱۱۳ مجد دز چاپ و توزیع شد.

۲۰م, مهر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سیزدهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸چاپ و در اختیار نمازگزاران...

یکصد و دوازدهمین شماره خبرنامه مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۶م, مهر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و دوازدهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۸ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه...

یکصد و یازدهمین خبرنامه مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۲۳م, شهریور ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و یازدهمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ چاپ و در مصلای امام علی علیه السلام...

خبرنامه شماره ۱۱۰ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۹م, شهریور ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و دهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۸ و در آستانه فرا رسیدن ماه محرم...

خبرنامه شماره ۱۰۹ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران توزیع شد.

۲۶م, مرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و نهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۸ چاپ و در اختیار نمازگزاران...

خبرنامه شماره ۱۰۸ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۵م, مرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و هشتمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۸ در آستانه فرارسیدن ۵ مرداد...