مطالب با برچسب خبرنامه مجد دز

خبرنامه شماره ۱۰۴ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۴م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهارمین خبرنامه مجد دز در تاریخ سوم خرداد ۹۸ چاپ و بین نمازگزاران  نمازجمعه دزفول...

خبرنامه شماره ۱۰۳ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران توزیع شد.

۲۱م, اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” خبرنامه شماره ۱۰۳ مجد دز در اولین جمعه ماه رمضان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ چاپ و بین نمازگزاران...

خبرنامه شماره ۱۰۲ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۷م, اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” خبرنامه شماره ۱۰۲ مجد دز در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ چاپ و بین نمازگزاران  نمازجمعه دزفول در...

خبرنامه شماره ۱۰۱ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران توزیع شد.

۲۴م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و یکمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ چاپ و بین نمازگزاران  نمازجمعه...

خبرنامه شماره ۱۰۰ مجد دز با عنوان ویژه نامه جوان منتشر شد.

۳م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصدمین شماره خبرنامه مجد دز با عنوان ویژه نامه جوان در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۸ چاپ و بین...

خبرنامه شماره ۹۹ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران توزیع شد.

۱۸م, اسفند ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” نودونهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۷ آغازین روز از ماه رجب و سالروز...

خبرنامه شماره ۹۸ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران توزیع شد.

۴م, اسفند ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” نود و هشتمین خبرنامه مجد دز در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ و در آستانه ولادت ام ابیها...

خبرنامه شماره ۹۷ مجد دز منتشر شد.

۲۰م, بهمن ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” نود و هفتمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ در ایام چهلمین فجر انقلاب و در...

خبرنامه شماره ۹۶ مجد دز چاپ و توزیع شد.

۶م, بهمن ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” نود و ششمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ در ایام فاطمیه چاپ و بین...

خبرنامه شماره ۹۵ مجد دز منتشر شد.

۲۲م, دی ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” نود و پنجمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۷ در آستانه ولات حضر ت زینب کبری...