مطالب با برچسب خبرنامه مجد دز

خبرنامه شماره ۱۴۳ مجد دز در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹ چاپ و در فضای مجازی قرار داده شد.

۲م, اسفند ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهل و سومین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹ چاپ و بدلیل برگزار نشدن نمازجمعه...

خبرنامه شماره ۱۴۲ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۱۸م, بهمن ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” خبرنامه شماره یکصد و چهل و دوم مجد دز در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ چاپ و در اختیار نمازگزاران...

خبرنامه شماره ۱۴۱ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۴م, بهمن ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهل  و یکمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۹ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه...

خبرنامه شماره ۱۴۰ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۱۳م, دی ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و چهلمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۲ در ماه ۱۳۹۹ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه...

خبرنامه شماره ۱۳۹ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۲۹م, آذر ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سی و نهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۳۹۹ چاپ و بین نمازگزاران...

خبرنامه شماره ۱۳۸ مجد دز تنظیم و چاپ شد.

۸م, آذر ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سی و هشتمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۶ آذرماه ۱۳۹۹ تنظیم و چاپ شد. در این شماره...

خبرنامه شماره ۱۳۷ مجد دز تنظیم و چاپ شد.

۱۷م, آبان ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سی و هفتمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹ تنظیم و در سایت مجد دز در...

خبرنامه شماره ۱۳۶ تنظیم و جهت اطلاع مخاطبان در فضای مجازی قرار داده شد.

۲م, آبان ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سی و ششمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۹ تنظیم و جهت اطلاع علاقه مندان در فضای...

خبرنامه شماره ۱۳۵ مجد دز تنظیم و در فضای مجازی قرار داده شد.

۱۹م, مهر ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سی و پنجمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹ در ایام اربعین حسینی تنظیم و در...

خبرنامه شماره ۱۳۴ مجد دز چاپ و در اختیار نمازگزاران نمازجمعه دزفول قرار گرفت.

۵م, مهر ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سی و چهارمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۹ چاپ و در بین  نمازگزاران...