مطالب با برچسب حرکت بازماندگان کربلا به شام

۲۸م, شهریور ۱۳۹۸ | بدون نظر »
حرکت اسرای کربلا به شام امام حسین(ع) می خواستند در برابر حکومتی قیام کنند که بر سراسر کشور به طور کامل مسلط بود و تمام منابع قدرت را...