مطالب با برچسب اعمال روز مباهله

اعمال روز مباهله

۳م, شهریور ۱۳۹۸ | بدون نظر »
روز مباهله دارای شرافت بسیاری بوده و در آن چند عمل وارد است.

فضیلت و اعمال روز مباهله

۱۳م, شهریور ۱۳۹۷ | بدون نظر »
این روز داراى شرافت بسیاری است، و در آن چند عمل وارد است.