۱۴م، خرداد ۱۳۹۸
نويسنده: user1daftar

www.MajdeDez.com

فرازی از وصیت‌نامه شهید حمید رضا روغنی

رفتن به نماز جمعه و دعای کمیل و دعای توسل را فراموش نکنید.

زمان انتشار: ۱۴م, خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ق.ظ | کد خبر: 76008

شهید حمید رضا روغنی(روغن کوچک دزفولی)

تاریخ ولدت: ۱۳۵۰/۰۸/۲۶                         تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۰۲/۲۴

محل شهادت: پیچ انگیزه                          عملیات: تک یا مهدی(عج)

فرازی از وصیت نامه شهید

ای برادرها! به پدر و مادر نیکی کنید، که این فرمان خداست.  و رفتن به نماز جمعه و دعای کمیل و دعای توسل را فراموش نکنید.