۲۷م، فروردین ۱۳۹۸
نويسنده: user1daftar

www.MajdeDez.com

فرازی از وصیت‌نامه شهید سیدحسن موسوی

دشمن از صفهای به هم فشرده شما در نماز جمعه به لرزه می‌افتد.

زمان انتشار: ۲۷م, فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ ق.ظ | کد خبر: 75502

شهید سیدحسن موسوی

تاریخ ولادت:۱۳۳۴/۰۱/۰۱                     تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۳

محل شهادت:فکه                              عملیات: والفجر ۱

فرازی از وصیت نامه شهید:

دشمن از صفهای به هم فشرده شما در نماز جمعه به لرزه می‌افتد.