۲۸م، اسفند ۱۳۹۷
نويسنده: user1daftar

www.MajdeDez.com

فرازی از وصیت‌نامه شهید سلطانعلی سلیمانی نژاد

در نماز جمعه شرکت فعال داشته باشید.

زمان انتشار: ۲۸م, اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ق.ظ | کد خبر: 75489

شهید سلطانعلی سلیمانی نژاد

تاریخ ولادت: ۱۳۴۴/۰۷/۰۵                             تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۷

محل شهادت: سایت۵                                  عملیات: فتح المبین

فرازی از وصیت نامه شهید

در مورد نماز کوشا باشید و آن را سبک نشمارده و سعی کنید به جماعت برگزار کرده و در نماز جمعه نیز شرکت فعال داشته باشید. در امور مسلمین حاضر شوید و همیشه برای امام امت دعا کنید.