۱۳م، شهریور ۱۳۹۷
نويسنده: user1daftar

www.MajdeDez.com

فرازی از وصیت‌نامه شهید مسعود خرمی

مادر عمل به جلسات مذهبی و نمازجمعه این است که برادرانم را به ادامه راهم هدایت کنی.

زمان انتشار: ۱۳م, شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ق.ظ | کد خبر: 72242

شهید مسعود خرمی

تاریخ ولادت: ۰۱/۰۱/۱۳۴۰                     تاریخ شهادت:۳۰/۰۷/۱۳۶۲

محل شهادت: مریوان                                عملیات: والفجر ۴

فرازی از وصیت نامه شهید:

مادر، می‌دانم که چقدر به جلسات مذهبی و نماز جمعه می‌رفتی و علاقه داشتی و باید بدانی که عمل به این جلسات و نماز جمعه این است که برادرنم را هدایت به ادامه راهم کنی.