۵م، تیر ۱۳۹۲
نويسنده: user1daftar

www.MajdeDez.com
زمان انتشار: ۵م, تیر ۱۳۹۲ ساعت ۶:۴۸ ق.ظ | کد خبر: 31112

این سوره را به اعتبار کلمه ی علق در آیه ی دوم آن ، به این نام خوانده اند . سوره ی مبارکه ی علق به اتفاق دانشمندان علوم قرآن و تفسیر در مکه نازل شده است . بسیار ی بر این باورند که رسالت پیامبر با این سوره آغاز شد . در مقابل برخی معتقدند اولین سوره ی نازل شده ، سوره ی حمد است . اما نظر درست آنست که سوره ی حمد ، به عنوان بخشی از قرآن کریم ، پس از این زمان فرود آمد .
برخی با روایتی از ابوسلمه از جابر بن عبدالله انصاری سوره ی مدثر را اولین وحی قرآنی فرود آمده شمرده اند : در این روایت ابوسلمه در دفاع از نظر خود مبنی بر آغاز نزول قرآن با سوره ی مدثر ، این گفته را به جابر نسبت می دهد و می گوید :” جابربن عبدالله انصاری به من خبر داد از رسول خدا صلی الله علیه و آله جریان قطع شدن وحی را این گونه شنیدم : در حالی که راه می رفتم صدایی از آسمان شنیدم ! چشمم را بالا به سمت آسمان دوختم . در این هنگام فرشته ای به سویم در حرا آمد ! وی بر روی یک صندلی میان آسمان و زمین نشسته بود . پس از او ترسیدم تا اینکه بر زمین افتادم . آن گاه نزد خانواده ام رفتم و گفتم : مرا بپوشانید ! در این هنگام خدای متعال سوره ی ” یا ایها المدثر” را تا آیه ی ” والرجزفاهجر ” فرو فرستاد “.
اما ای روایت را باید گزارش حوادث پس از آغاز جریان وحی در غار حرا قلمداد کرد . پس این روایت ظهور یا صراحتی در نخستین بودن سوره ی مدثر ندارد . تعجب مخاطب از این گزارش و سوال از اول بودن سوره ی علق که در چندین نقل از این روایت آمده است شاهد غیر عادی بودن این احتمال است . افزون بر اینکه هیچ جدولی از ترتیب نزولی سوره ها ، سوره ی مدثر را اولین ندانسته است و محتوای سوره ، چنان که خواهد آمد برخلاف این ادعا می باشد .
آیا سوره ی علق یکجا و پیوسته نازل شده است یا آن که از آیه ی ششم به بعد در مراحل بعدی فرود آمده است ؟ از سیاق آیات و ارتباط محتوای صدر و ذیل سوره ، نزول یکپارچه ی آن موجه می نماید ؛ بنابراین که پیامبر قبل از رسالت به مقام نبوت رسیده باشند و حادثه ی نهی ایشان از نماز مربوط به آن دوران باشد .
این سوره نوزده آیه دارد و در ترتیب مصحف در ردیف نود و ششم ، بعد از سوره ی تین و قبل از سوره ی قدر در جزء سی ام قرآن قرار دارد .
مقصود و محتوای سوره
غرض سوره اعلام آغاز رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله به همراه اولین برنامه ی دعوت یعنی ایجاد احساس نیاز به پروردگار در مردم و آماده ساختن آن حضرت برای وقایع پیش روست . سوره خطاب به پیامبر است . خدای متعال آن را با دستور به پیامبر به خواندن ویژگی پروردگار بر مردم آغاز می کند ، سپس او را از مقاومت برخی از مردم آگاه می کند و با بیان نمونه ای روشن از مخالفت هایی که با او در گذشته صورت گرفته بود ، وی را برای درگیری های آینده آماده می سازد . البته آن حضرت را از تنبیه جریان طاغی مطمئن می سازد و سپس نسبت به تمکین به خواسته های آنان هشدار می دهد و راه تقرب به پروردگار را به او نشان می دهد .

نظر بینندگان
  1. پارمیس says:

    سلام لطفاارتباط سورهی علق با علوم سوم راهنمایی را بگذارید باتشکر