۱۸م، اردیبهشت ۱۳۹۲
نويسنده: user1daftar

www.MajdeDez.com
زمان انتشار: ۱۸م, اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۶:۲۲ ق.ظ | کد خبر: 30870

آقا شیخ نجفقلی(معروف به آقا نجفی) بیگدلی

فرزند آقا شیخ مصطفی

از علماء و فضلا و مجتهدین برجسته ی عصر صفوی بوده است . چهره ای است بسیار با تقوا و اهل ورع ، مدتی در اصفهان می زیسته و پس از آن تلمذ از اساتید آن شهر به نجف اشرف مهاجرت نموده و تحصیلات عالیه خود را در نجف فرا گرفته است . سپس به دزفول مراجعت کرده و بر آقا سید عبدالباقی آقامیری جد سادات آقامیری وارد شد . سید وقتی ایشان را در مقام علم و فضل و وزانت شخصیت علمی مشاهده می کند برای ایشان کرسی درس قرار می دهد . ایشان در دزفول اقامت می گزینند و با دختر آقا شیخ فخرالدین شیخ الاسلام جد حاج شیخ سلیمان ازدواج می کند . ایشان جد خاندان بیگدلیدر شهر دزفول می باشند و از ایشان ۳ پسر به جا مانده که عبارتند از :
۱٫آقا شیخ علا قلی ۲٫آقا شیخ ابوتراب ۳٫آقا شیخ محمد علی
آقا شیخ علاقلی بیک زاده (بیگدلی)
فرزند آقا نجفی
از علمای مبّرز و فضلای عصر خود بوده و معاصر با شیخ اعظم انصاری که بعد از مراجعت از نجف اشرف حوزه درس داشته و به تدریس فقه و اصول پرداخته است . ایشان با دختر آقا شیخ منصور انصاری (برادر شیخ اعظم ) ازدواج کرده است .
آقا شیخ ابوتراب بیگدلی
فرزند آقا نجفی
مقام علمی فوق العاده ای داشته است و در زمره ی علمای بزرگ و برجسته به حساب می آمده که اطلاعات دقیقی از ایشان در دست نیست . ایشان معاصر با شیخ اعظم انصاری بوده اند .
حاج شیخ محمد علی بیک زاده
فرزند آقا نجفی بن آقا مصطفی بیکدلی
از بزرگان علمای جهان تشیع و چهره ای موثق ، زاهد ، متقی و از اکابر شاگردان شریف العلماء بوده و تقریریات اصول شریف العلماء را در چند مجلد نوشته و در اصفهان هم بر جمعی از علماء تلمذ نموده است . و حاشیه ای نیز بر معالم در اصول دارد .
ایشان همدرس و هم دوره ی شیخ اعظم انصاری بوده است و باتفاق شیخ اعظم و سید علی شوشتری (استاد العرفا ) خدمت شریف العلماء تلمذ کرده است . آنقدر شیخ اعظم انصاری با ایشان الفت داشته که شیخ اعظم به ایشان فرموده نگوئید سه برادریم بگوئید چهار برادریم . (چون حاج شیخ محمد علی برادر شیخ علاقلی و شیخ ابوتراب می باشد و سه برادر مقام علم وفضل عالی داشته اند . شیخ انصاری با الفت و صمیمیت فوق العاده فرموده که شما چهار برادرید و خود را از آنها دانسته است ) و محور این الفت ، درس و بحث و تحقیقات علمی بوده است . ایشان شرحی بر رسائل و مکاسب شیخ داشته اند که در آتش سوزی در دزفول از بین رفته اند و همچنین تقریرات درس مرحوم شریف العلماء را به خط خویش نگاشته است و آثار دیگری در اصول فقه و رجال هم داشته است . در بازگشت از سفر مکه دارفانی را وداع گفته و چون شیخ اعظم انصاری از رسیدن جنازه ی ایشان به نجف اطلاع پیدا کرده ، با جمعی از علماء از جنازه تشییع نمود و در صحن مطهر امیرالمومنین مدفون شد .
آقا شیخ عبدالمحمد بیگدلی دزفولی
فرزند شیخ علاقلی بن آقا نجفی بن آقا شیخ مصطفی بیگدلی
عالم عامل و فقیه کامل ، زاهد ، متقی و پارسا بوده در حدود سال ۱۲۵۴ ه.ق در دزفول متولد شد و مقدمات علوم را در آنجا فرا گرفت ، سپس رهسپار نجف اشرف گردید . مدتی از محضر شیخ اعظم استفاده برد به اخذ درجه ی اجتهاد نائل آمد . و یک ماه پیش از وفات شیخ به دستور او به دزفول بازگشت . چنانچه شیخ اغلب خویشاوندان و بلکه همشهریان خود را که در آنجا به تحصیل علوم مشغول بودند در آن موقع وسیله ی مراجعت آنها را به دزفول فراهم می فرمود . گویند این هم یکی از کرامات شیخ بوده زیرا شیخ می دانست که اگر وفات کند و آنان در نجف اشرف باشند توقفشان در آنجا با عدم توجه دیگران ، مشکل و بازگشتشان مشکلتر خواهد بود .
آقا شیخ عبدالمحمد بیگدلی داماد شیخ منصور برادر شیخ اعظم انصاری بود و بنا به فرموده ی شیخ اعظم دختر خود را با شیخ محمد بن شیخ محمد حسن بن شیخ منصور تزویج کرد . وی در دزفول مرجع فیصله ی امور بود و به وظایف شرعیه قیام می نمود تا آن که در ماه صفر سال ۱۳۲۵ ه ق دار فانی را وداع گفت و جنازه به نجف اشرف حمل گردید و در وادی السلام مدفون شد .
شیخ ابوالقاسم بیگدلی
فرزند شیخ ابوتراب بن آقا شیخ نجفی
از فضلاء و علمای مبّرز دزفول بوده و مقام علمی ارجمندی داشته است .
آقا شیخ محمد کاظم بیک زاده (بیگدلی)
فرزند حاج آقا محمد علی بن آقا نجفی بن آقا مصطفی بیک دزفولی
از علمای برجسته شیعه و از فقهائی که به زیور زهد و تقوا آراسته بوده است . ایشان از بزرگان و مروجین دین که دارای فضائل و کمالات نفسانیّه و اوصاف حمیده بوده است . ایشان در سال ۱۲۵۸ ه ق در دزفول متولد شد ؛ تحصیلات خود را در دزفول و اصفهان و سامرا بر میرزاشیرازی بزرگ نیز تلمذ نموده ، و مرحوم میرزا از او به سلمان دهر تعبیر می آورده او پس از رسیدن به درجات عالیه به دزفول مراجعت نمود و بنای تدریس گذاشت . ایشان به اصرار آیة الله آقا شیخ محمد طاهر معزّی به اهواز آمده به ترویج دین و فیصله ی امور شرعیه قیام نمود و مقتدای خاص و عام گردید . تا آنکه در سال ۱۳۲۱ه ق به مرض و با در دزفول به رحمت ایزدی پیوست و جنازه به نجف حمل گردید . مرحوم علامه آقا بزرگ تهرانی در کتاب هدیة الرازی ایشان را اینگونه معرفی کرده است : وی همعصر علامه انصاری و هم درس او نزد شریف العلماء بود . چند سالی را نزد میرزای شیرازی در نجف تلمذ کرد . و قبل از مهاجرت میرزا ، به دزفول بازگشت و مرجع امور مردم گردید .
حاج آقا محمد رضا بیک زاده (بیگدلی )
فرزند حاج آقا شیخ محمد علی بن آقا نجفی
از علماء و فضلای عصر خود بوده که تحصیلات مقدماتیش را در دزفول سپری کرده و تحصیلات عالیه خود را در نجف گذرانده و به درجه ی اجتهاد نائل آمده . ایشان گذشته از مقام علمی بسیار مقدس و پرهزگار بوده است . از چهره هائی که در ارشاد و هدایت مردم تلاش می کرد و در قضای حوائج عامه اهتمام می نمود . و آثار قلمی داشته اند و فقط شرحی بر منطق از ایشان ضبط شده . وفاتش در حدود سال ۱۲۹۰ ه ق بوده و در اهواز وفات نموده و در قبرستان کاشفیه ی دزفول مدفون است .
آقا شیخ محمد حسن بیگدلی دزفولی
ملقب به جلاءالدین فرزند ارشد آقا شیخ محمد کاظم بن حاج آقا شیخ محمد علی بن آقا شیخ نجفی
یکی از علمای جامع و فضلای ارزشمند حوزه علمیه دزفول بوده که در زهد و تقوی و ورع زبانزد بوده است . تولدش روز دوشنبه ۷ جمادی الثانی سال ۱۲۷۹ه ق در دزفول اتفاق افتاده و تحصیلات خود را در اصفهان و سامرا و دزفول نزد بزرگان علماء به پایان رسانید . ایشان فلسفه را از جهانگیر خان قشقائی فرا گرفته است ، و در اصفهان از محضر آقا نجفی اصفهانی کسب فیض نموده است ایشان به اصرار آقا شیخ محمد طاهر معزّی دزفولی به اهواز رفت و در آن شهر به ترویج دین و فیصله ی امور شرعیه قیام نمود . و مقتدای خاص و عام گشت و مورد احترام شیخ خزعل حاکم خوزستان قرار گرفت . وفات ایشان در ۵ ذیقعده ۱۳۴۴ ه ق در اهواز رخ داد فرزند ارشد ایشان حاج شیخ جمال الدین می باشد .
حاج شیخ محمد جواد بیگدلی
فرزند حاج شیخ محمد کاظم بن شیخ محمد علی بن آقا نجفی
متولد سال ۱۲۴۴ ش از علمای دزفول بوده اند که قسمتی از تحصیلات خود را در اصفهان فرا گرفته و بعد به دزفول مراجعت کرده و حوزه تدریس داشته اند و بعضی از اعلام محضر ایشان کسب فیض نموده اند . ایشان در اصفهان از محضر آقا نجفی اصفهانی کسب فیض نموده و فلسفه را بهمراه اخوی خود آقا شیخ محمد حسن نزد جهانگیر قشقائی تلمذ نموده است و در مسجد باغبانان دزفول اقامه ی جماعت داشته است .
آقا شیخ بزرگ (محمد علی) بیگدلی
فرزند شیخ محمد کاظم بن شیخ محمد علی بن آقا نجفی
از علمای بزرگ و مجتهد ین مسلم بوده که از محضر میرزای شیرازی بزرگ که در سامرا بوده کسب فیض نموده است . سپس به دزفول مراجعت نمودند و بعدها به دستور والد خود به شهرستان اهواز هجرت نموده و در آنجا حوزه تدریس د اشتند که جمعی از فضلا و طلاب از محضر ایشان کسب فیض می نمودند . در هدایة الرازی وصفی از ایشان آمده است .
آقا شیخ محمد مهدی بیگدلی دزفولی
ملقب به کمال الدین فرزند آقا محمد کاظم بن حاج آقا محمد علی بن آقا نجفی
از بزرگان علمای جامع و فقهای برجسته و از پرهیزگارترین مراجع خوزستان که روز یکشنبه ۲۷ ذیقعده سال ۱۲۸۸ ه ق در دزفول متولد شد . ایشان پس از فراغت از مقدمات نزد آقا سید حسین بن سید سید عبدالکریم موسوی دزفولی قوانین را تلمذ کرد و مقداری از سطوح را هم نزد والد خود فرا گرفت و ادامه تحصیلات خود را نزد آقا شیخ محمد حسن انصاری دزفولی به پایان رساند . تا جائی که استاد به اجتهادش تصریح فرمود . سپس جهت تحصیلات عالیه به نجف اشرف مشرف شد و در درس آیة الله آخوند خراسانی و آیة الله آخوند خراسانی و آیةالله سیّد کاظم یزدی شرکت کرده و در پرتو افاضات این اساتید به مقاماتی رسید . آقا محمد مهدی پس از فوت آقا شیخ محمد حسن انصاری مرجعیتی پیدا کرد و جمعی از فضلا از محضرش کسب فیض می کردند . ایشان از حیث ورع ، زهد ، تقوا و عبادت در عصر خود کم نظیر بود و با آن همه اشتغالات درسی و مراجعین ، عبادات موظفه خود را مداومت داشت . ایشان علاوه به اداء نوافل یومیه و قرائت یک جزء قرآن و نماز جعفر طیار ، هر روز زیارت جامعه و عاشورا را انجام می داد . متن حاشیه ی ملا عبدالله در منطق والفیه ابن ابن مالک را نیز از حفظ داشت . سرانجام در شعبان ۱۳۷۰ ه ق به مرض سرطان در گذشت و در قم مدفون گشت .

تالیفات :
۱٫حاشیه بر عروةالوثقی ۲٫ چند رساله ی عربی و فارسی ۳٫ حاشیه بر رسائل شیخ
همسر اییشان دختر آقا شیخ محمد سبط الشیخ انصاری بوده و فرزندش آقا محمد کاظم معروف به حاجی آقاست که از اعلام دزفول بوده است .
شاگردان : آقا شیخ منصور سبط الشیخ – آقا شیخ محمد مهدی سبط الشیخ – آقا شیخ محمد کاظم بیگدلی- آقا شیخ منعم عاملی- حاج شیخ محمد علی بیگدلی – حاج سید مجد الدین قاضی- شیخ محمد جعفر بیگدلی- آقا سید فاخر قاضی – سید جمال الدین دانشگر – میرزا محمد حسن بیگدلی- شیخ محمد بیگدلی – سید محمد امین صدر – سید عبدالصمد علوی
حاج شیخ محمد تقی بیگدلی
فرزند حاج شیخ محمد رضا بن شیخ محمد علی بن آقا نجفی
از علما و فضلای شاخص دزفول بوده که مسائل علمی غامض با اایشان ارجاع می شده است البته اطلاعات کافی از ایشان در اختیار نیست . در مجلس شورای اسلامی قرآنی نگهداری می شود به نام ( محمد تقی بیک دزفولی)
شیخ عبدالحسین بیگدلی
فرزند حاج شیخ ابوالحسن بن آقا شیخ ابوالقاسم بن شیخ ابوتراب بن آقا نجفی
متولد سال ۱۲۷۸ ش از علمای دزفول بوده است که از محضر آیة الله شیخ محمد مهدی بیگدلی و آیة الله شیخ محمد علی معزی و آقا شیخ عبدالحسین عاملی و آیةالله حاج شیخ محمد رضا معزی کسب فیض نموده است . از نظر اخلاقی بسیار فروتن و متواضع بوده ، از سکون و آرامش روحی خاصی برخوردار بوده است و معمولا ً سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می داده . از تقوی و ورع چشمگیری برخوردار بود و در دخالت در امور مالی و حق الناس بسیار احتیاط می کرد . در مسجد حاج صوفی اقامه جماعت داشته است و طلابی از محضر ایشان کسب فیض کرده اند و در ادبیات و فقه و اصول تدریس داشته اند . متوفی سال ۱۳۳۹ ش
آقا شیخ محمد کاظم بیگدلی
فرزند شیخ محمد مهدی بن شیخ محمد کاظم بن شیخ محمد علی بن آقا نجفی
تولد ایشان در سال ۱۳۲۸ ه ق در شهرستان دزفول بوده است . عالمی فاضل و زاهد ی پارسا و فقیهی برجسته و مجتهدی متبحر بوده است . پدر ایشان از مفاخر حوزه های دزفول و از بزرگان علماء و مجتهدین بنام خوزستان بوده است که در تربیت و تعلیم فرزندانش تلاشی پیگیر داشته است . ایشان ادبیات عرب را نزد آیة الله شیخ محمد علی معزی فرا گرفت و علوم قرآنی و تفسیر قرآن را نزد آیة الله سید عبدالمهدی داعی فرا گرفت و تمام دروس سطح و خارج فقه و اصول را نزد والد محترمش و آیةالله حاج شیخ محمد رضا معزی بپایان برد .سپس برای تکمیل خارج فقه و اصول به قم مشرف شدند و از محضر درس موسس حوزه علمیه قم آیةالله حاج شیخ عبدالکریم حائری بهره ها گرفت . پس از وفات حاج شیخ عبدالکریم به درس آیة الله بروجردی شرکت جست و در سن جوانی از آیات عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری و حاج حسین بروجردی و حاج شیخ محمد رضا معزی و آقا شیخ محمد مهدی بیگدلی موفق به اخذ درجه ی اجتهاد شد . ایشان سالها بر کرسی تدریس و تربیت طلاب همت خود را مصروف کرد و از فروغ علم و اجتهادش حوزه ها را روشنی داد . در روزها ی تعطیل ایشان می فرمودند : ما درس را تعطیل نمی کنیم ، ایشان مانند والد محترمشان دل دل به دنیا نمی بست و برای شهرت کار نمی کرد ، نقل شده گاهی که هوا سرد می شد گریه می کرد و می فرمود : حالا کسانی که وسیله ی گرم کننده ندارند چکار می کنند . وفاتش در ۳۰/۸/۷۵ ه ش در سن ۸۹ سالگی در دزفول اتفاق افتاد .
شیخ محمد رضا بیگدلی
فرزند شیخ محمد علی بن شیخ محمدکاظم بن شیخ محمد علی بن آقا نجفی
از فضلا ی دزفول بوده که تحصیلات خود را نزد والدش آقا شیخ بزرگ (محمدعلی) فرا گرفت ، سپس از محضر آقا شیخ محمد جعفر بیگدلی در اهواز کسب فیض نمود . ایشان در اهواز سالها اقامت داشته است .
حاج شیخ جمال الدین بیگدلی
فرزند آقا شیخ محمدحسن بن شیخ محمدکاظم بن شیخ محمدعلی بن آقا نجفی
از فضلائی است که دارای کمالات نفسانیه بوده و تحصیلات خود را از محضر والدش آقا شیخ محمد حسن فرا گرفت . ایشان از ائمه جماعت اهواز بودند . فوت ایشان در سال ۱۳۶۵ ش رخ داد .
شیخ محمد حسین بیگدلی
فرزند شیخ محمدجواد بن شیخ محمدکاظم بن شیخ محمد علی آقا نجفی
متولد سال ۱۲۶۹ ش از فضلای حوزه دزفول بوده که از محضر والد خود کسب فیض نمود .سپس در اهواز از محضر درس عموی خود آقا شیخ محمد حسن و دیگر بزرگان تلمذ نموده است و مدتها در آن شهر اقامه ی جماعت داشته است . متوفی سال ۱۲۳۱ ش
آقا شیخ محمد جعفر بیگدلی
فرزند شیخ محمد تقی بن شیخ محمد رضا بن آقا شیخ محمد علی بن آقا نجفی در سال ۱۲۶۶ ه ش در دزفول متولد شد . تحصیلات خود را در دزفول آغاز نموده و از محضر آقا شیخ محمد مهدی بیگدلی کسب فیض نمود سپس برای تحصیلات عالیه به نجف اشرف مهاجرت کرد . و از محضر اساتید و علمای اعلام نجف ، مخصوصاً از محضر آیة الله آقا سید کاظم یزدی بهره برد . پس از آن به اهواز مهاجرت نمود و به دستور ایشان مسجدی بنا نمودند و تا آخر عمر در آنجا در رتق و فتق امور شرعی مردم همت گماشت . ایشان در اهواز حوزه ی درس دائر کرد و علاوه بر مقام علمی و تربیت طلاب از نفوذ اجتماعی بالائی برخوردار بوده است .
تالیفات ایشان عبارتند از :
۱٫ دلائل توحید فی مسائل تجوید (عربی) ۲٫ معیار العروض (به فارسی) ۳٫ رساله فی التجوید (فارسی) رساله ای در رضاع به نام سوال الحسن فی اللبن ۵٫ جدولی در ارث ۶٫ مشارق الشموس فی تزکیة نفس . ایشان در ۲۶ خرداد ۱۳۴۷ ه ش در تهران وفات نمود و در نجف اشرف مدفون گردید.
حاج شیخ مرتضی بیگدلی
فرزند حاج شیخ محمد تقی بن حاج شیخ محمدرضا بن شیخ محمد علی بن آقا نجفی
از فضلاء و علمای عالی رتبه بوده که مدتی در مدرسه سپهسالار در تهران تدریس داشته است .
حاج شیخ محمدرضا بیگدلی
فرزند حاج شیخ محمد تقی بن شیخ محمد رضا بن شیخ محمد علی بن آقا نجفی
از فضلاء و مدرسین مبّرز بوده که در دزفول تولد یافت و از نوجوانی مقدمات علوم حوزه را شروع کرد ، دروس فقه و اصول را نزد والد خود فرا گرفت . ایشان مدتی در مدرسه ی عالی سپهسالار (شهید مطهری) در تهران تدریس داشته است .

شیخ محمد بیگدلی

فرزند شیخ فخرالدین بن شیخ محمد کاظم بن شیخ محمد علی بن آقا نجفی

متولد سال ۱۲۸۷ ش از فضلای دزفول بوده که جدیت و اهتمام خاصی به تحصیل داشته است . ادبیات خود را عمدتا ًنزد آیة الله شیخ محمد علی معزّی فرا گرفته و در ریاضیات هم متبحّر بوده است . حدود ۱۲ سال فقط ادبیات عرب را نزد اساتیدی مانند آیةالله معزّی فرا گرفته است در عین حال که در فقه و اصول هم اساتید صاحب فن را خوب چشیده بود . فقه و اصول را از محضر آیة الله شیخ منصور سبط شیخ و آیة الله آقا شیخ عبدالحسین عاملی و آیة الله شیخ محمد علی معزّی کسب فیض کرده است . نقل شده که قطعاً مجتهد بوده گرچه روی جنبه ی احتیاط فتوا نداشته است . ایشان از فضلاء و مدرسین و علمای عصر خود بوده است و از دوران کودکی آثار هوش و ذکاوت در چهره اش پیدا بود . قسمتی از تحصیلاتش را از محضر عموی خود آیةالله آقا شیخ محمد رضا معزّی فرا گرفت . در حوزه درسش شاگردان مبّرزی را تربیت کرد . بعضی از بزرگانی که به تلمذ ایشان اقرار دارند آیةالله آقا شیخ علی آقا سبط الشیخ و آیةالله حاج احمد آقا سبط الشیخ و مرحوم حاج شیخ عباس مخبر و حاج سیّد مصطفی فارغ و حاج سیّد جمال الدین دانشگر و سیّد محمد کاظم مجاب و … بوده اند . لیکن هیچگاه اظهار فضل نمی نمود و دوران زندگی خود را با کمال تواضع و تقوا بسر می برد . روزی ایشان می فرمود از سطوح مختلف پنجاه طلبه داشته ام . وفات ایشان در سال ۱۳۶۵ ش بوده است .

حاج شیخ محمد علی بیگدلی

فرزند شیخ مرتضی بن شیخ محمد تقی بن شیخ محمد رضا بن شیخ محمد علی بن آقا نجفی

متولد سال ۱۲۸۴ ش از علماء و رجال علمی گرانقدر دزفول بوده که در ادبیات و فقه تسلط کافی داشته است و از محضر آیة الله سید عبدالمهدی داعی و آیة الله شیخ محمد علی معزّی و آیةالله حاج شیخ محمد رضا معزّی کسب فیض کرده است . ایشان هم درس آیة الله سید محمد حسن ال طیب بوده و بزرگان فقه و اصول را چشیده است . مرحوم آیةالله قاضی فرمود : ایشان مجتهد است . علاوه بر تدریس و تربیت طلاب و فضلاء ، مورد اعتماد عموم بوده و بسیاری از مشکلات مردم بایشان ارجاع داده می شد . چهره ای خلیق و مردم دار و امین برای عامه مردم بود .گره گشائی مطمئن و بزرگواری دلسوز جهت مردم به حساب می آمد .تمامی کتابهای حوزه ای را تدریس می فرمود و با تسلطی که بر مبانی فقه و اصول داشت بدون تامل طلبه مبتدی را هم درس می داد و از تدریس شرح امثله ابایی نداشت . و گاهی ملاحظه می شد برای طلبه مبتدی که بعضا ً خوش ذهن نبود چند بار درس را تکرار می کرد تا دیگران احساس ملالت می کردند ولی ایشان با بزرگواری مطلب را تفهیم می کرد . در فتنه اتحاد شکل رضا خان جزو شاگردان ممتاز بود که امتحان دادند . مدتها در کنار آیةالله حاج سیّد مجدالدین قاضی ملجاء و پناه فکری و عاطفی و اجتماعی و دینی مردمی بود . وفاتش در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۲ ش رخ داد .

حاج شیخ میرزا محمد حسن بیگدلی

فرزند شیخ مرتضی بن شیخ محمد تقی بن شیخ محمد رضا بن شیخ محمد علی بن آقا نجفی

متولد سال ۱۲۷۶ ش از فضلاء و وعاظ مشهور دزفول بوده که از محضر آقا محمد مهدی بیگدلی و آقا سیّد عبدالمهدی داعی و آقا شیخ عبدالحسین عاملی و آیةالله نبوی کسب فیض کرده است . در منبر و وعظ چهره ای وزی و مسلط بر احادیث و اخبار بوده و منبری عالمانه داشت . عالمی بسیار مردم دوست و مورد اقبال مردم بوده است و بر احکام شرع مسلط بوده و منابر وعظ و ارشاد ایشان آکنده از ضروریات اخلاقی و احکام دین بود که عامه مردم نیاز مبرم به آن داشتند. سالها در مسجد پیرزنگی (اباذر) اقامه نماز جماعت داشته است . وفاتش در سال ۱۳۶۶ ش ، رخ داد .