مطالب با موضوع: چکیده ی خطبه ها

مردم با اطاعت از امر خدا و اجتناب از نواهی و معصیت خدا در مسیر کمال و رشد الهی قرار می گیرند.

۳۰م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
آیت الله قاضی (ره) با خطبه های آتشین، اخلاص، استقامت و سلحشوری خود دلسوز مردم و عاشق امام راحل و مقام معظم رهبری بود.

اعتقاد به حضرت مهدی موعود(عج) نباید صرف احساس، اشک ریختن و تسبیح به دست گرفتن باشد. + متن کامل خطبه ها

۲۲م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
این باور باید در عرصه عمل و رفتار در زندگی انسان ها ظهور و بروز داشته باشد.

عصر غیبت عصر امتحان الهی برای درک امر فرج است که دراین عصر همه انسانها مورد آزمایش سختی قرار می گیرند.

۱۵م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
منتظرحقیقی کسی است که در حوزه عبادی و سیاسی رابطه اش را با خدا ، اجتماع و خود مستحکم سازد.

شاخص مقبولی اعمال انسان نزد پروردگار متعال، رعایت تقوای الهی است.

۸م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
نامزدهای انتخابات باید در ارائه مواضع، قول ها و گزارش هایی که به مردم ارائه می دهند تقوا را در نظر بگیرند و پاسخگوی خدای متعال در روز...

مهمترین هدف بعثت شناخت خدای متعال است.

۱م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
هر انسانی که بتواند نشانه هایی از صفات خدای متعال را در خود رشد دهد قرب خداوند متعال پیدا کرده است.

ثمره اعمال نیک در دنیا رسیدن به پاداش الهی در آخرت است.

۲۵م, فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر »
حیات طیبه حیاتی است که خداوند متعال به بنده مؤمن قدرت تشخیص حق از باطل را می دهد و به همین دلیل است که انسان مؤمن دلبسته دنیا نیست.

اعتکاف یک برنامه الهی و دعوت همراه با معرفت است که حیات معنوی و طیبه را به انسان می بخشد.

۱۸م, فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر »
با انجام واجبات به خصوص نماز اول وقت، توجه به نوافل و مستحبات، پرداخت صدقه پنهانی، عمل صالح و طاعت الهی می توان در مسیر هدایت و سعادت...

در “رجب المرجب” حسنات مضاعف و سیئات محصور هستند

۱۱م, فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر »
تقوای الهی سبب روشن شدن قلب انسان و قرب به خداوند متعال خواهد شد.

امام باقر(ع) از اولین ائمه ای بود که با تبیین بینش و اندیشه ولایت زمینه نهاد ولایت را در دوران اختناق مروانیان و با استفاده از تاکتیک فقهی تقیه مطرح کرد.

۴م, فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر »
درشب«لیله الرغائب» امور آسمانی را از خدای متعال طلب کنید.

پرهیزکاری مایه آرامش و آسایش، در دنیا و آخرت است. + متن کامل خطبه ها

۲۷م, اسفند ۱۳۹۵ | بدون نظر »
دستورات نورانی قرآن کریم نسخه ای شفابخش برای جامعه بشری است.