مطالب با موضوع: نشریه

خبرنامه شماره ۱۳۴ مجد دز چاپ و در اختیار نمازگزاران نمازجمعه دزفول قرار گرفت.

۵م, مهر ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سی و چهارمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۹ چاپ و در بین  نمازگزاران...

خبرنامه شماره ۱۳۳ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۱۵م, شهریور ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سی و سومین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه...

خبرنامه ۱۳۲ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۱م, شهریور ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد سی و دومین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ و در اولین روز از ماه محرم...

خبرنامه شماره ۱۳۱ مجد دز تنظیم و فایل آن در فضای مجازی در اختیار علاقه مندان قرار داده شد.

۱۸م, مرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سی و یکمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ تنظیم و فایل آن در فضای...

خبرنامه شماره ۱۳۰ مجد دز تنظیم و فایل آن در فضای مجازی قرار داده شد.

۴م, مرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و سی امین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۹ چاپ و بدلیل برگزار نشدن نمازجمعه...

خبرنامه شماره ۱۲۹ مجد دز تنظیم و فایل آن در فضای مجازی قرار داده شد.

۱۳م, تیر ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و بیست و نهمین شماره خبرنامه مجد دز در  تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹ تنظیم و قایل آن در فضای...

خبر نامه شماره ۱۲۸ مجد دز تنظیم و فایل آن در فضای مجازی در اختیار مخاطبین قرار داده شد.

۲۳م, خرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و بیست و هشتمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ تنظیم و بدلیل عدم امکان برگزاری...

خبرنامه شماره ۱۲۷ مجد دز تنظیم و فایل آن در فضای مجازی قرار داده شد.

۹م, خرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و بیست و هفتمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۹ تنظیم و بدلیل عدم امکان برگزاری...

خبرنامه شماره ۱۲۶ مجد دز تنظیم و در فضای مجازی قرار داده شد.

۲۶م, اردیبهشت ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و بیست و ششمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ تنظیم و بدلیل عدم امکان...

خبرنامه شماره ۱۲۵ مجد دز تنظیم و در فضای مجازی قرار گرفت.

۱۲م, اردیبهشت ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” یکصد و بیست و پنجمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تنظیم و به دلیل عدم...