مطالب با موضوع: نشریه

خبرنامه شماره ۶۰ مجد دز توزیع شد.

۱۴م, مرداد ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” شصتمین شماره خبرنامه مجد دز در روز میلاد هشمین امام معصوم امام رضا علیه السلام در بین...

خبرنامه شماره ۵۹ مجد دز توزیع شد.

۳۱م, تیر ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز”  پنجاه و نهمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۶ چاپ و در اختیار...

خبرنامه شماره ۵۸ مجد دز توزیع شد.

۱۷م, تیر ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” پنجاه و هشتمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶ در بین نمازگزاران نمازجمعه که...

خبرنامه شماره ۵۷ مجد دز توزیع شد.

۳م, تیر ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” پنجاه و هفتمین خبرنامه شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۶ و آخرین  جمعه ماه...

خبرنامه شماره ۵۶ مجد دز منتشر شد.

۲۰م, خرداد ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” پنجاه و ششمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ و در دومین جمعه ماه مبارک...

خبرنامه شماره ۵۵ مجد دز توزیع شد.

۶م, خرداد ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” پنجاه و پنجمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۶ در بین نمازگزاران نمازجمعه که...

خبرنامه شماره ۵۴ مجد دز توزیع شد.

۲۲م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” پنجاه و چهارمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ و در نیمه شعبان المعظم،...

خبرنامه شماره ۵۳ مجد دز توزیع شد.

۹م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” پنجاه و سومین شماره خبرنامه مجد دز در اولین جمعه ماه شعبان المعظم و در تاریخ ۸ اردیبهشت...

خبرنامه شماره ۵۲ مجد دز توزیع شد.

۲۶م, فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلااع رسانی “مجد دز” خبرنامه شماره ۵۲ مجد دز در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ در بین نمازگزاران نمازجمعه این هفته که...

خبرنامه شماره ۵۱ مجد دز توزیع شد.

۱۲م, فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” پنجاه و یکمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۱ فروردین سال ۱۳۹۶ در بین نمازگزاران...