مطالب با موضوع: نشریه

خبرنامه شماره ۹۳ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۲۴م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” نود و سومین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۳ آذرماه سال ۱۳۹۷ در آستانه میلاد باسعادت امام...

خبرنامه شماره ۹۲ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۹م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” نود و دومین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۹۷ چاپ و در بین نمازگزاران نمازجمعه...

نود و یکمین خبرنامه مجد دز بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۲۶م, آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” خبرنامه شماره ۹۱ مجد دز در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ مصادف با سالروز شهادت یازدهمین پیشوای...

خبرنامه شماره ۹۰ مجد دز بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۱۲م, آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” نودمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷ در آستانه ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه...

خبر نامه شماره ۸۸ مجد دز توزیع شد.

۷م, مهر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” هشتاد و هشتمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۷ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول در...

خبرنامه شماره ۸۷ مجد دز بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۱۷م, شهریور ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” هشتاد و هفتمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه...

خبرنامه شماره ۸۶ مجد دز بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۳م, شهریور ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” هشتاد و ششمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۷ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول...

خبرنامه شماره ۸۵ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۱۳م, مرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی “مجد دز” هشتاد و پنجمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه...

خبرنامه شماره ۸۴ مجد دز چاپ و بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۳۰م, تیر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی “مجد دز” هشتاد و چهارمین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۷ چاپ و بین نمازگزاران...

خبرنامه شماره ۸۳ مجد دز چاپ و توزیع شد.

۱۶م, تیر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی “مجد دز” هشتاد و سومین شماره خبرنامه مجد دز در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷ چاپ و در بین نمازگزاران...