مطالب با موضوع: با شهدا

فرازی از وصیت‌نامه شهید رحیم کشتزار

۱۸م, تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
همیشه در جلسات مذهبی مثل نماز جمعه شرکت کنید.

وصیت‌نامه علیرضا مارسولی

۱۴م, تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
من به جبهه آمده‌ام تا بر علیه کفر قیام نمایم.

فرازی از وصیت‌نامه شهید کریم بیدمال

۱۱م, تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به امت حزب الله می‌گویم که نماز جمعه و دعای کمیل را ترک نکنند.

وصیت‌نامه شهید محمد شنبول

۷م, تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
ضامن پیروزی ما مسلمانان، ایمان و اخلاص ماست.

فرازی از وصیت‌نامه شهید عبدالحسین دهقان زاده

۴م, تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
همیشه نماز جمعه و دعای کمیل را به پا دارید.

وصیت‌نامه شهید سید موسی موسوی حسینی

۳۱م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
خدا را ناظر بر اعمال خود بدانید، تا دچار کیفر روز قیامت نشوید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید اسماعیل برمکی

۲۸م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
نمازهای جماعت و نماز جمعه‌ها و راهپیمائی‌ها نگهداری کنید.

وصیت‌نامه شهید احمد زابلی

۲۴م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
تا آنجا که می‌توانید به اسلام خدمت کنید و از این کار روی گردان نباشید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید محمد برنا

۲۱م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
در نماز جمعه‌ها و دعاها شرکت کنید.

وصیت‌نامه شهید حسن آیرمی

۱۷م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
مرگ با شهادت در نزد من از عسل شیرین‌تر است.