مطالب با موضوع: با شهدا

فرازی از وصیت‌نامه شهید احمد نونچی

۲۷م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
در نماز جماعت و نماز جمعه و مراسم دعای کمیل و توسل و تظاهرات جمهوری اسلامی شرکت نمائید.

وصیت نامه شهید منوچهر عابد زاده

۲۳م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
مرگ در راه خدا را پیشه خود ساختم و امیدوارم خونم تداوم بخش راه شهیدان باشد.

فرازی از وصیت‌نامه شهید نجات نجف آبادی

۲۰م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
با صفوف فشرده خود در نمازهای جمعه و دیگر مجالس مذهبی شرکت کنید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید علیرضا حویزی

۱۳م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به نمازهای جمعه و دعای کمیل بروید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید مهدی سخایی

۶م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
در نمازجمعه شرکت فعال داشته باشید.

وصیت نامه شهید علی فتح الله اومال

۲م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
با تمام وجودم حاضر و آماده‏ام تا به جبهه بروم و در راه دفاع از خاک میهنم نبرد کرده و دینی را که به گردن دارم، ادا نمایم.

فرازی از وصیت‌نامه شهید سید حسن علوی

۲۹م, آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر »
می‎گویم که حتماَ به نماز جمعه و دعای کمیل بروید.

وصیت‌نامه شهید ابراهیم قارم

۲۵م, آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر »
سازش ناپذیری اسلام و دعوت به جهاد در نهایت برای سازندگی انسان است.

فرازی از وصیت‌نامه شهید محمود پورکنی

۲۲م, آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر »
در مراسم روضه‌ها و دعای کمیل و نماز جمعه و دیگر مراسمات مذهبی شرکت نمائید

وصیت‌نامه شهید عبدالعلی اعظمی

۱۸م, آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر »
تقوا پیشه کنید و همیشه خدا را به یاد داشته باشید.