مطالب با موضوع: با شهدا

وصیت‌نامه شهید اسحق داودی

۲۰م, تیر ۱۳۹۹ | بدون نظر »
من به جبهه آمدم تا ندای حسین زمان را لبیک گویم.

وصیت‌نامه شهید حسین چمن آرا

۱۳م, تیر ۱۳۹۹ | بدون نظر »
همگی آماده جهاد حق علیه باطل باشید.

وصیت‌نامه شهید عزیز سلیمانی

۶م, تیر ۱۳۹۹ | بدون نظر »
خواهران عزیزم باید چادرتان را سلاح من بدانید.

وصیت‌نامه شهید حمید رضا زاده گندم

۳۰م, خرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
مستضعفان جهان را یاری کنید.

وصیت‌نامه شهید عزیزالله ادیبی پور

۲۳م, خرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
شهادت میانبری است برای تکامل و رسیدن به خدا.

وصیت‌نامه شهید یوسف جاموسی

۱۶م, خرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
با آگاهی و بینش کامل این راه را انتخاب نموده‌ام .

وصیت‌نامه شهید قاسم سلیمانی

۹م, خرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
ما نیز در مقابل این انقلاب وظیفه داریم.

زندگی‌نامه شهید عباس بخشی

۲م, خرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
به طور مستمر در بسیج و مسجد محل فعالیت داشت.

وصیت‌نامه شهید مجید انجیری زاده

۲۶م, اردیبهشت ۱۳۹۹ | بدون نظر »
هرگز از هدف خود دست بر نمی‌دارم.

وصیت‌نامه شهید مراد اقبالیان

۱۹م, اردیبهشت ۱۳۹۹ | بدون نظر »
از این روحانیت مبارز تا توان دارید حمایت کنید.