مطالب با موضوع: با شهدا

وصیت‌نامه شهید حسنعلی دوبری

۲۷م, دی ۱۳۹۸ | بدون نظر »
علاوه بر صبر، نماز را بپا دارید که گره گشای بسیاری از مشکلات است.

وصیت‌نامه شهید منصور ذوالفنون شمس آبادی

۲۰م, دی ۱۳۹۸ | بدون نظر »
دل به دنیا مبندید که محل گذر است.

وصیت‌نامه شهید رضا پور حجت

۱۳م, دی ۱۳۹۸ | بدون نظر »
سعادت آخرت را به سعادت زودگذر و دنیای مادی نفروشید.

وصیت‌نامه شهید مسعود جاموسی زاده

۶م, دی ۱۳۹۸ | بدون نظر »
از تمام کسانی که مرا می‌شناسند می‌خواهم که مرا حلال کنند.

وصیت‌نامه شهید علیرضا چراغ چشم

۲۹م, آذر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
از هیچ ابرقدرتی نهراسید که حق پیروز است.

وصیت‌نامه شهید حسین چهارلنگ

۲۲م, آذر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
خواهران حفظ حجاب از خون من پر اثرتر است.

وصیت‌نامه شهید جانمحمد جاری

۱۵م, آذر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
دنیا محل گذر است و لذت دنیا زودگذر

وصیت‌نامه شهید مصطفی زالی زاده

۸م, آذر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
از دستورات اسلام پیروی کنید.

وصیت‌نامه شهید حبیب جاموسی پایدار

۱م, آذر ۱۳۹۸ | بدون نظر »
معبودم بیادم باش، که بی تو هیچ و پوچ خواهم بود.

وصیت‌نامه شهید عزیز خرمیان

۲۴م, آبان ۱۳۹۸ | بدون نظر »
با شهادت انقلاب شکست نمی‌خورد؛ بلکه گامهای بهتری به سوی پیروزی حاصل می‌شود.