مطالب با موضوع: با شهدا

وصیت نامه شهید محمدحسین اسماعیلی

۲۹م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
شهادت را آغاز زندگی هر فرد مؤمن می دانم.

وصیت نامه شهید عبدالامیر خرمی

۲۲م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
انگیزة من از جبهه رفتن ادای تکلیف شرعی و لبیک به پیام امام است.

وصیت نامه شهید عبدالحسین دهقان زاده

۱۵م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
همیشه خدا را در نظر داشته باشید.

وصیت نامه شهید غلامعلی آهوزاده

۱۱م, فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر »
امروز نظام جمهوری اسلامی از حقانیت خود دفاع می کند.

وصیت نامه شهید سید علی محمد علی رحیمی

۴م, فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر »
بپا خیزید که دشمن از برخاستن شما می ترسد.

وصیت نامه شهید سید مصطفی حبیب پور

۲۷م, اسفند ۱۳۹۵ | بدون نظر »
تقوی را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهید.

وصیت نامه شهید محمد حسین کلاغ زاده

۲۰م, اسفند ۱۳۹۵ | بدون نظر »
به دنیا دل نبندید که والله دنیا بی وفاست.

وصیت نامه شهید عظیم حبیبی زاده

۱۳م, اسفند ۱۳۹۵ | بدون نظر »
افتخار بورزید که فرزندی در راه دین خدا داده اید.

زندگی نامه شهید سیدهبت الله فرج اللهی

۶م, اسفند ۱۳۹۵ | بدون نظر »
شهید پروانه ای بود که به دور شمع قرآن می چرخید.

مراسم ختم قرآن در سالروز شهادت سردار محمدی زاده

۴م, اسفند ۱۳۹۵ | بدون نظر »
مراسم ختم قرآن و سخنرانی آیت الله فرحانی به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید محمدی زاده