مطالب با موضوع: با شهدا

زندگی نامه شهید رجب کمیلی فر

۷م, اردیبهشت ۱۳۹۷ | بدون نظر »
با علاقه شدید برای جمهوری اسلامی ایران تلاش می کرد.

زندگی نامه شهید حمید پرسیاوش

۳۱م, فروردین ۱۳۹۷ | بدون نظر »
همیشه در سلام دادن و امور خیر از دیگران پیشی می گرفت.

زندگینامه شهید محمد حسین تصدیقی

۲۴م, فروردین ۱۳۹۷ | بدون نظر »
گاهی برای رساندن پیامی لاجرم روی بسوی سفیدی کاغذ و سیاهی قلم می‏آوریم.

وصیت نامه شهید محمود حسین نژاد

۱۷م, فروردین ۱۳۹۷ | بدون نظر »
الان موقع امتحان می باشد و خوشا به احوال کسی که خوب از امتحان بیرون بیاید.

وصیتنامه شهید آدین علی پاپی خلیل آبادی

۱۰م, فروردین ۱۳۹۷ | بدون نظر »
وحدت و پیروی از ولایت فقیه را همیشه به یاد داشته باشید.

وصیت نامه شهید محمد حسن انیسی

۳م, فروردین ۱۳۹۷ | بدون نظر »
شما را وصیت می کنم به صبر و شکیبایی در راه خدا.

وصیت نامه شهید سید علی محمد علی رحیمی

۲۵م, اسفند ۱۳۹۶ | بدون نظر »
شما بپا خیزید که دشمن از برخاستن شما از جا می ترسد.

زندگی نامه شهید بیژن نبی پور

۱۸م, اسفند ۱۳۹۶ | بدون نظر »
همواره به برادران سفارش می نمود که مساجد را فراموش نکنند.

وصیت نامه شهید مسعود کیانی

۱۱م, اسفند ۱۳۹۶ | بدون نظر »
مبادا شیطان در شما نفوذ کند و قرب به خدا را در نظرتان کم جلوه دهد.

وصیتنامه شهید عبدالحسین حسن بویزه

۴م, اسفند ۱۳۹۶ | بدون نظر »
خیر دنیا و آخرت در این است که ولایت فقیه را چون تاجی برازنده بر سر نهیم.