مطالب با موضوع: با شهدا

فرازی از وصیت‌نامه شهید اسماعیل برمکی

۲۸م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
نمازهای جماعت و نماز جمعه‌ها و راهپیمائی‌ها نگهداری کنید.

وصیت‌نامه شهید احمد زابلی

۲۴م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
تا آنجا که می‌توانید به اسلام خدمت کنید و از این کار روی گردان نباشید.

فرازی از وصیت‌نامه شهید محمد برنا

۲۱م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
در نماز جمعه‌ها و دعاها شرکت کنید.

وصیت‌نامه شهید حسن آیرمی

۱۷م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
مرگ با شهادت در نزد من از عسل شیرین‌تر است.

فرازی از وصیت‌نامه شهید حمید رضا روغنی

۱۴م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
رفتن به نماز جمعه و دعای کمیل و دعای توسل را فراموش نکنید.

وصیت‌نامه شهید حسن سلیمی راد

۱۰م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
نگذارید این انقلاب به دست نا اهلان بیافتد.

فرازی از وصیت‌نامه شهید علیرضا ساکی

۷م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
من از شما می‌خواهم که دعای کمیل و نماز جمعه را فراموش نکنید.

وصیتنامه شهید عظیم ساده زاده

۳م, خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر »
نگذارید که کوردلان بی ایمان صدمه به انقلاب و کشور برسانند.

فرازی از وصیت‌نامه شهید نادر نظر زاده زارع

۳۱م, اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر »
وصیت می‌کنم به عبادت خدا و انجام فرائض دینی از قبیل نماز جمعه.

وصیت‌نامه شهید محمدحسین اسماعیلی

۲۷م, اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر »
شهادت را آغاز زندگی هر فرد مؤمن می‌دانم.