مطالب با موضوع: با شهدا

وصیت نامه شهید غلامرضا آلویی

۲م, تیر ۱۳۹۶ | بدون نظر »
شرف و حیثیت ایجاب می کند که دتر دفاع مقدس جان خود را برای احیای این شجره طیبه نثار کنم.

وصیت نامه شهید علیرضا پورمند

۲۶م, خرداد ۱۳۹۶ | بدون نظر »
برای رضای خدا و برای اطاعت از امر امام به جبهه آمده ام ...

وصیت نامه پاسدار شهید محمود ثابت قدم

۱۹م, خرداد ۱۳۹۶ | بدون نظر »
توصیه می کنم از ولایت فقیه و روحانیون متعهد پشتیبانی کنید.

وصیت نامه شهید محمدحسین اسماعیلی

۲۹م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
شهادت را آغاز زندگی هر فرد مؤمن می دانم.

وصیت نامه شهید عبدالامیر خرمی

۲۲م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
انگیزة من از جبهه رفتن ادای تکلیف شرعی و لبیک به پیام امام است.

وصیت نامه شهید عبدالحسین دهقان زاده

۱۵م, اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر »
همیشه خدا را در نظر داشته باشید.

وصیت نامه شهید غلامعلی آهوزاده

۱۱م, فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر »
امروز نظام جمهوری اسلامی از حقانیت خود دفاع می کند.

وصیت نامه شهید سید علی محمد علی رحیمی

۴م, فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر »
بپا خیزید که دشمن از برخاستن شما می ترسد.

وصیت نامه شهید سید مصطفی حبیب پور

۲۷م, اسفند ۱۳۹۵ | بدون نظر »
تقوی را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهید.

وصیت نامه شهید محمد حسین کلاغ زاده

۲۰م, اسفند ۱۳۹۵ | بدون نظر »
به دنیا دل نبندید که والله دنیا بی وفاست.