مطالب با موضوع: با شهدا

وصیت‌نامه شهید موسی جمشید کوکو

۳۰م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
می‌خواهم با چشمان باز و با افتخار جان بدهم.

فرازی از وصیت‌نامه شهید سیدحسن موسوی

۲۷م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
دشمن از صفهای به هم فشرده شما در نماز جمعه به لرزه می‌افتد.

وصیت‌نامه شهید علی زاده دباغ

۲۳م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
برای پاس استقلال و آزادی کنون مردانه می‌جنگم.

فرازی از وصیت‌نامه شهید امیر هوشمند فر

۲۰م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
به نمازهای جماعت، نمازهای جمعه و دعای کمیل و توسل بروید و برای امام دعا کنید.

وصیت‌نامه غلامعلی سبز کوهی

۱۶م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
وظیفه خود دانستم که راه شهدای کربلا را ادامه دهم.

فرازی از وصیت‌نامه شهید غلامحسین درکتانیان

۱۳م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
در نماز جمعه و نمازهای جماعت شرکت جوئید و نماز شب به پا دارید.

وصیت‌نامه شهید علی آخوند رجب

۹م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
امروز حفظ اسلام به جبهه‏‌ها بستگی دارد

فرازی از وصیت‌نامه شهید علی عباس تختایی

۶م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
نماز جمعه و دعای کمیل را فراموش نکنید.

وصیت نامه شهید قباد بیابانی

۲م, فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر »
در هر کاری که انجام می‌دهید هدفتان رضای خدا و یاری به اسلام باشد.

فرازی از وصیت‌نامه شهید سلطانعلی سلیمانی نژاد

۲۸م, اسفند ۱۳۹۷ | بدون نظر »
در نماز جمعه شرکت فعال داشته باشید.