مطالب با موضوع: با شهدا

وصیت‌نامه شهید کریم امیدی

۲۷م, فروردین ۱۴۰۰ | بدون نظر »
پیرو اسلام راستین باشید.

وصیت‌نامه شهید محمد تقی اکبر‌نیا

۲۰م, فروردین ۱۴۰۰ | بدون نظر »
در مقابل مشکلات صبر و استقامت کنید.

وصیت‌نامه شهید منصور افشارنیا

۱۳م, فروردین ۱۴۰۰ | بدون نظر »
امیدوارم خداوند ما را به راه راست هدایت کند.

وصیت‌نامه غلامعلی ابول قلعه سیدی

۶م, فروردین ۱۴۰۰ | بدون نظر »
دنباله رو راه شهدا باشید.

وصیت‌نامه شهید عبدالامیر اسحاق زاده

۲۹م, اسفند ۱۳۹۹ | بدون نظر »
در هر کاری که می‌کنید اول خدا را در نظر داشته باشید.

وصیت‌نامه شهید عباس الیاسی

۲۲م, اسفند ۱۳۹۹ | بدون نظر »
دیگر نمی‌توان سکوت و گوشه نشینی را اختیار کرد.

وصیت‌نامه شهید حسن انبری

۱۵م, اسفند ۱۳۹۹ | بدون نظر »
با تمام و جودمان در این راه گام نهاده‌ایم.

زندگی‌نامه شهید سلیمان حمیدی

۸م, اسفند ۱۳۹۹ | بدون نظر »
شهید روحی پویا داشت و به اسلام جهانی چشم دوخته بود.

وصیت‌نامه شهید علیرضا حویزی

۱م, اسفند ۱۳۹۹ | بدون نظر »
خدا را سر لوحه زندگی خویش قرار دهید .

وصیت‌نامه شهید ناصر آتش زر

۲۴م, بهمن ۱۳۹۹ | بدون نظر »
مواظب باشید به این جهان فانی دلنبندید.