مطالب با موضوع: با شهدا

وصیت‌نامه شهید محمد حسین نوری

۴م, مهر ۱۳۹۹ | بدون نظر »
پیام خون شهیدان حفظ حجاب شما خواهران بزرگوار می‌باشد.

وصیت‌نامه شهید مهدی امیدبخش

۲۸م, شهریور ۱۳۹۹ | بدون نظر »
همیشه در جلسات مذهبی شرکت کنید.

وصیت‌نامه شهید مرتضی گریزی نژاد

۲۱م, شهریور ۱۳۹۹ | بدون نظر »
دنباله رو راه انبیاء و شهداء باشید.

وصیت‌نامه شهید محمد فتحی خلیل آبادی

۱۴م, شهریور ۱۳۹۹ | بدون نظر »
رابطه خودتان را با خدا بیشتر کنید.

وصیت‌نامه شهید محمد یزدی

۷م, شهریور ۱۳۹۹ | بدون نظر »
سعی کنید که قرآن را در متن زندگیتان پیاده کنید.

وصیت‌نامه شهید علی ظهور سقا

۳۱م, مرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
پشتیبان امام و انقلاب و روحانیت مبارز باشید.

وصیت‌نامه شهید غلامعلی علیخانی

۲۴م, مرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
ترازوی سنجش خود را عدالت قرار دهید.

وصیت‌نامه شهید عبدالرحمن رائی خسروآبادی

۱۷م, مرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
جز برای رضای خدا گامی دیگر برندارم.

فرازی از وصیت‌نامه شهید محمد زارع

۱۰م, مرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
راه حسین را زنده کنید.

زندگینامه ‌شهید سیدهبت‌الله قاضی‌دزفولی

۳م, مرداد ۱۳۹۹ | بدون نظر »
زندگی‌نامه ‌شهید سیدهبت‌الله قاضی‌دزفولی از زبان خانواده و بستگان شهید معلم بسیجی سید هبت الله قاضی دزفولی فرزند مرحوم سلاله...