مطالب با موضوع: ستاد زکات دزفول

نماینده امام جمعه دزفول درستاد زکات ازپیش بینی جمع آوری سه میلیارد وپانصدمیلیون ریالی زکات برای سال جاری خبر داد

۳م, اسفند ۱۳۹۱ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ” مجد دز” اولین جلسه ترویج فرهنگ زکات برای سال زراعی ۹۲ با حضور امام جمعه ی شهرستان دزفول...

مشاور امام جمعه ی دزفول در روستاها اقدامات ستاد زکات شهرستان دزفول در سال ۱۳۹۰ را تشریح کرد

۱م, خرداد ۱۳۹۱ | ۲ نظر »
آقای “حسین صالحی زاده مشاور امام جمعه در امور فرهنگی روستاها” در مصاحبه با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی “مجددز” پیرامون...