مطالب با موضوع: ستاد نماز جمعه

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه موقت دزفول اقامه می‌شود.

۲۹م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه و دشمن شکن جمعه این هفته دزفول به امامت...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

۲۲م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته دزفول به...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

۸م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن نمازجمعه این هفته دزفول به...

نمازجمعه دزفول به امامت امام جمعه موقت دزفول اقامه می‌شود.

۱م, آذر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه نمازجمعه این هفته دزفول به امامت...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

۲۴م, آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه و پرصلابت نمازجمعه دزفول این هفته در...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت حجه‌الاسلام والمسلمین خسروپناه اقامه می‌شود.

۹م, آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه نمازجمعه این هفته دزفول در آستانه ۱۳...

خبرنامه شماره ۸۹ مجد دز بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول توزیع شد.

۲۹م, مهر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” هشتاد و نهمین خبرنامه مجد دز در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷ در بین نمازگزاران نمازجمعه دزفول در...

امام جمعه دزفول، نمازجمعه این هفته دزفول را اقامه می‌نماید.

۱۹م, مهر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه و دشمن شکن نماز جمعه این هفته دزفول به...

نمازجمعه این هفته دزفول را امام جمعه دزفول اقامه می‌نماید.

۱۱م, مهر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول نمازجمعه این هفته دزفول به امامت حجةالاسلام...

امام جمعه دزفول نمازجمعه این هفته دزفول را اقامه می‌نماید.

۵م, مهر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن جمعه این هفته دزفول به...