مطالب با موضوع: ستاد نماز جمعه

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۱۱م, مرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن نمازجمعه دزفول این هفته به...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

۴م, مرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین وحدت بخش و دشمن شکن نمازجمعه دزفول در تاریخ ۵...

نمازجمعه این هفته دزفول را امام جمعه موقت دزفول اقامه می‌نماید.

۲۸م, تیر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن نمازجمعه این هفته دزفول به...

نماز جمعه این هفته دزفول را امام جمعه دزفول اقامه خواهد کرد.

۲۱م, تیر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه و وحدت‌بخش نمازجمعه دزفول این هفته به...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

۱۴م, تیر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد بر گزاری نماز جمعه دزفول آئین عبادی سیاسی و وحدت آفرین جمعه این هفته دزفول...

نمازجمعه این هفته دزفول را امام جمعه دزفول اقامه می‌نماید.

۷م, تیر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول نماز عبادی سیاسی و وحدت بخش جمعه این هفته در دزفول...

نمازجمعه دزفول در اولین جمعه ماه رمضان توسط امام جمعه دزفول اقامه می شود.

۲۷م, اردیبهشت ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه و دشمن شکن نمازجمعه این هفته دزفول در...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می شود.

۲۰م, اردیبهشت ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین وحدت بخش و دشمن شکن نمازجمعه این هفته دزفول...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می شود.

۱۳م, اردیبهشت ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین عبادی سیاسی و وحدت آفرین جمعه این هفته دزفول...

نمازجمعه این هفته به امامت امام جمعه دزفول اقامه می شود.

۶م, اردیبهشت ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین عبادی سیاسی و وحدت بخش جمعه این هفته دزفول به...