مطالب با موضوع: ستاد نماز جمعه

نمازجمعه دزفول در اولین جمعه ماه رمضان توسط امام جمعه دزفول اقامه می شود.

۲۷م, اردیبهشت ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه و دشمن شکن نمازجمعه این هفته دزفول در...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می شود.

۲۰م, اردیبهشت ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین وحدت بخش و دشمن شکن نمازجمعه این هفته دزفول...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می شود.

۱۳م, اردیبهشت ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین عبادی سیاسی و وحدت آفرین جمعه این هفته دزفول...

نمازجمعه این هفته به امامت امام جمعه دزفول اقامه می شود.

۶م, اردیبهشت ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین عبادی سیاسی و وحدت بخش جمعه این هفته دزفول به...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۲۳م, فروردین ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین عبادی سیاسی جمعه این هفته دزفول به امامت حجة...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۱۶م, فروردین ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نماز جمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت حجة...

نمازجمعه این هفته به امامت امام جمعه دزفول اقامه می شود.

۹م, فروردین ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، نمازجمعه این هفته دزفول در آستانه ۱۳ رجب سالروز...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۱۷م, اسفند ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه نمازجمعه دزفول در روز میلاد باسعادت...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۱۰م, اسفند ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه، آئین پرصلابت و دشمن شکن جمعه این هفته دزفول به امامت حجة...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۳م, اسفند ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه عبادی-سیاسی نمازجمعه دزفول این هفته به...