مطالب با موضوع: ستاد نماز جمعه

امام جمعه دزفول، نمازجمعه این هفته دزفول را اقامه می‌نماید.

۱۹م, مهر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه و دشمن شکن نماز جمعه این هفته دزفول به...

نمازجمعه این هفته دزفول را امام جمعه دزفول اقامه می‌نماید.

۱۱م, مهر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول نمازجمعه این هفته دزفول به امامت حجةالاسلام...

امام جمعه دزفول نمازجمعه این هفته دزفول را اقامه می‌نماید.

۵م, مهر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن جمعه این هفته دزفول به...

نمازجمعه اولین جمعه ماه محرم دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

۲۲م, شهریور ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نماز جمعه دزفول، آئین عبادی سیاسی و وحدت آفرین نمازجمعه این هفته...

امام جمعه دزفول نمازجمعه این هفته دزفول را اقامه می‌نماید.

۱۵م, شهریور ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، در آستانه آغاز ماه محرم ماه حزن و اندوه اهل البیت...

نمازجمعه این هفته به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

۱م, شهریور ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه نمازجمعه این هفته به امامت حجةالاسلام...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‎شود.

۱۸م, مرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین عبادی سیاسی و دشمن شکن نمازجمعه این هفته دزفول...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۱۱م, مرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن نمازجمعه دزفول این هفته به...

نمازجمعه این هفته دزفول به امامت امام جمعه دزفول اقامه می‌شود.

۴م, مرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین وحدت بخش و دشمن شکن نمازجمعه دزفول در تاریخ ۵...

نمازجمعه این هفته دزفول را امام جمعه موقت دزفول اقامه می‌نماید.

۲۸م, تیر ۱۳۹۷ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی “مجد دز” به نقل از ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن نمازجمعه این هفته دزفول به...